21 Ekim 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30217

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında birinci sınıfa ders kaydı yaptıran öğrenciler için, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 21/8/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2017

30161