20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2017/10839       Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10809      Bazı Alanların Dokuz Eylül Sağlık İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10825      Bazı Alanların Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10833     Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon ve Şıh Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10834      Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

—  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

—  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)

—  Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri