17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/468

1 – Uşak İli Eşme İlçesi Çalıkhasan Köyünün aynı ilin Merkez İlçesine bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

16/10/2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı