17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/467

1 – Niğde İli Merkez İlçesine bağlı Fertek Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Niğde Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

16/10/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı