17 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30213

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/58

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Necdet BUDAK atanmıştır.

16 Ekim 2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI