15 Ekim 2017 Tarihli ve 30211 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri