6 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30202

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2017/19

İşyeri                   :   Tekirdağ Otopark Ulaşım Nakliye İmar Planlama İnşaat ve

                                Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.

                                Ertuğrul Mh. Hasan Şekerözü Sok. Emin Apt. No: 1/11

                                Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No      :   1101393.059, 1101396.059, 1095492.059, 1095494.059,

                                1095643.059, 1095646.059, 1097647.059, 1097643.059

Tespiti isteyen    :   Genel-İş Sendikası

İnceleme             :   Tekirdağ Otopark Ulaşım Nakliye İmar Planlama İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Çorlu İlçesinin ulaşım hizmetlerinin ve Belediyenin yetki alanında bulunan kapalı ve açık otoparklar ile otopark olarak kullanılan yerlerin işletilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tekirdağ Otopark Ulaşım Nakliye İmar Planlama İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.