5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 21/09/2017

Karar No  : 2017/32

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 20/09/2017 tarihli ve 7389 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)