4 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30200

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/487

1 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in atanması, 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

03/10/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM

                  Başbakan

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/278

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Berat UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

03/10/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Berat ALBAYRAK

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı