30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10801    3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar

2017/10805    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10806    Bazı Alanların Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10807    Bazı Alanların Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10811    Çorum İli, İskilip İlçesi, Ulaştepe ve Dabakhane Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10817    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10818    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/10819    Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Şehitali ve Fevziye Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10823    Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağımumcu, Yukarımumcu ve Gez Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

—   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

—   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

—   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/18)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7296 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7297 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 7308-2 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri