30 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30196

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2017/18

İşyeri                   :   Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat

                                Mühendislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.

                                Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara 1. Etap Kümeevleri No: 5

                                Keçiören/ANKARA

SGK Sicil No      :   1293188.006, 1235071.006, 1257772.006, 1287537.006

Tespiti İsteyen   :   Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :   Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat Mühendislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meclis kararlarıyla işletme hakkını devrettiği otopark alanlarının işletilmesi işinin yapıldığı, araç park yerlerinin tespit edilip işletilmesi, işlettirilmesinin belediyenin görev ve sorumluluğunda olduğu, şirket tarafından bağımsız bir otopark işletmeciliğinin yapılmadığı, belediyenin görevinin yerine getirildiği, bu işle ilgili olarak araç ve gerecin şirket tarafından temin edildiği, işyerlerinde çalışan işçilerin de otopark işletmesine özgü işlerde çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Beltaş Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat Mühendislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.