27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10803      Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar