23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7293-7 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri