23 Eylül 2017 CUMATESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

42.02

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.