22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10730   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/09/2017 Tarihli ve 1253 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2017 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/09/2017 Tarihli ve 2017/88 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/09/2017 Tarihli ve 7494 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/09/2017 Tarihli ve 7274-1 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/27, K: 2017/117 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/9/2017 Tarihli ve E: 2017/151, K: 2017/138 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/9/2017 Tarihli ve E: 2017/152, K: 2017/139 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri