22 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30188

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7494                                                                                         Karar Tarihi: 15/09/2017

Kurul Başkanlığının 14.09.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.09.2017 tarih ve 12509071-102.01.01-E.17308 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.