21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Maden Yönetmeliği

—  Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

—  Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/17)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/09/2017 Tarihli ve 2017/87 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri