18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci  maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) YANO’su 2,00’ın altında kaldığı için DC ve DD harf notuna sahip olunan şartlı derslerden başarılı olabilme durumunu sağlayamadığı veya FF, FD notlarından dolayı mezuniyete, kayıtlı olduğu programın ÖSYM kılavuzunda belirtilen öğretim süresi içerisinde hak kazanamayan ve tek dönem uzatan öğrenciler; takip eden eğitim öğretim yılı içerisindeki ilgili döneminde de DC ve DD notu almaları durumunda dönem içerisindeki ANO’su 2,00 ve üzerinde ise mezuniyete hak kazanır. Yıl uzatan, yani hem güz hem bahar döneminden başarısız ve koşullu başarılı derslerinden tekrar alan öğrencilerin başarı durumları YANO’ya göre değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040

4-

24/7/2014

29070

5-

6/4/2015

29318

6-

21/1/2016

29600