18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

YÖNETMELİK

Acıbadem Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2009 tarihli ve 27324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.