13 Eylül 2017 Tarihli ve 30179 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/11)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)