12 Eylül 2017 Tarihli ve 30178 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

— Siirt İli Merkez İlçe Gaziler, Güneşli, Kayıklı ve Kelekçi Köylerinin, Batman İli Hasankeyf İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

— Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri