10 Eylül 2017 Tarihli ve 30176 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2017 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri