8 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30174

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2017 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

12,597

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

12,318

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

11,075

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

10,634

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

10,198

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

9,690

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

9,205

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

8,674

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,282

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

7,588

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

6,159

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

5,930

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

5,585

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,422

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,960

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,890

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,568

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,404

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

4,246

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,969

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,876

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,713

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,553

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

3,438

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

3,346

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

3,138

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,976

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,885

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,744

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,654

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,560

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,401

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,305

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

2,157

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,429

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,425

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,333

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,329

2014

1.

dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için

1,250

2015

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,212

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,192

2016

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,081

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,073

2017

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

0,999

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,329) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.