7 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30173

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem sonu oluşacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin sınavlarda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili öğrencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır. Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2016

29660