29 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30169

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Ek-3’de” ibaresi “Ek-2’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.