26 Ağustos 2017 Tarihli ve 30166 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

—  Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/32)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-195 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/08/2017 Tarihli ve 7476 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2017 Tarihli ve 7262-3 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri