23 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30163

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/16

İşyeri                  :  Ermasa Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.

                               29 Ekim Mah. Orhan Alpyörük Cad. No:2 Torbalı/İZMİR

SGK Sicil No      :  1584207.035

Tespiti İsteyen   :  Teksif Sendikası

İnceleme             :  Ermasa Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; yatak ve mobilya üretimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı “Ağaç ve kağıt” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ermasa Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra numaralı “Ağaç ve kağıt” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.