17 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30157

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ (EK: II)

İLÇE SINIFLARI CETVELİ

 

İLİ                                        İLÇESİ                          ESKİ SINIFI                    YENİ SINIFI

ADIYAMAN                       Gölbaşı                                       4                                          3

HATAY                               Reyhanlı                                     2                                          1

ISPARTA                             Keçiborlu                                    4                                          3

KAYSERİ                            Talas                                           2                                          1

KOCAELİ                            Kandıra                                       3                                          2

MUĞLA                               Ortaca                                         3                                          2

NİĞDE                                 Bor                                             2                                          1

SAKARYA                          Kaynarca                                    3                                          2

                                              Karasu                                        3                                          2

ŞIRNAK                               Cizre                                           3                                          2

                                              Silopi                                          3                                         

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.