15 Ağustos 2017 Tarihli ve 30155 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/08/2017 Tarihli ve 7231 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/26, K: 2017/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/118, K: 2017/120 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/122, K: 2017/122 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/106, K: 2017/132 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/08/2017 tarihli ve 30155 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10555 sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.