12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30152

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TCDD PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/1993 tarihli ve 21615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.