8 Ağustos 2017 Tarihli ve 30148 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10628     3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

—   Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGELER

—   Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanları ile İlgili 2017/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—   Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-103, 2017/ÖİB-K-104, 2017/ÖİB-K-105, 2017/ÖİB-K-106, 2017/ÖİB-K-107, 2017/ÖİB-K-108, 2017/ÖİB-K-109, Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 Tarihli ve 7224 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri