8 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30148

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-103

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 395 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 585.000,- TL (Beşyüzseksenbeşbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 583.000,- TL (Beşyüzseksenüçbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ahmet Tuncer SARIASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Tuncer SARIASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 573.000,- TL (Beşyüzyetmişüçbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-104

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ne ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 395 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 563.000,- TL (Beşyüzaltmışüçbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 561.000,- TL (Beşyüzaltmışbirbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ahmet Tuncer SARIASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Tuncer SARIASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 555.000,- TL (Beşyüzellibeşbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aykar Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-105

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 395 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 612.000,- TL (Altıyüzonikibin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Özkan AKSU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkan AKSU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 610.000,- TL (Altıyüzonbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 572.000,- TL (Beşyüzyetmişikibin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Abdülhadi YENİKAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdülhadi YENİKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-106

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 395 ada, 15 no.lu parselde kayıtlı 404,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 556.000,- TL (Beşyüzellialtıbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Bülent ÇETİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 554.000,- TL (Beşyüzellidörtbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Özkan AKSU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkan AKSU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-107

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa mahallesi 638 ada, 2 parselde kayıtlı 880,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın, 1.225.000,- TL (Birmilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Sait YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sait YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 1.220.000,- TL (Birmilyonikiyüzyirmibin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Ercan SARI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ercan SARI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 1.205.000,- TL (Birmilyonikiyüzbeşbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Mehmet KESKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KESKİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-108

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa mahallesi 638 ada, 5 parselde kayıtlı 878,95 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 1.316.000,- TL (Birmilyonüçyüzonaltıbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Sait YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sait YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 1.311.000,-TL (Birmilyonüçyüzonbirbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Abdulhadi YENİKAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhadi YENİKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 1.226.000,-TL (Birmilyonikiyüzyirmialtıbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Ali KIZGIR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali KIZGIR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih            :  07/08/2017

Karar No     :  2017/ÖİB-K-109

Konu            :  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait

                         Taşınmazın Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)’ye ait Yalova ili, Merkez ilçesi, Gaziosmanpaşa mahallesi 638 ada, 8 parselde kayıtlı 370,25 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İhale İlanı ve İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar kapsamında TDİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonu tarafından “Taşınmazın 628.000,- TL (Altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası) bedelle en yüksek teklifi veren Zeki KÖSEM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zeki KÖSEM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 626.000,-TL (Altıyüzyirmialtıbin Türk Lirası) bedelle ikinci teklifi veren Serkan TURAMAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Serkan TURAMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 560.000,-TL (Beşyüzaltmışbin Türk Lirası) bedelle üçüncü teklifi veren Ercan SARI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ercan SARI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve 522.000,-TL (Beşyüzyirmiikibin Türk Lirası) bedelle dördüncü teklifi veren Mehmet Fatih ERKEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Fatih ERKEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının TDİ lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen Kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda TDİ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.