6 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30146

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel ağırlıklı not ortalaması birinci sınıf sonunda 2.00, ikinci sınıf sonunda 2.00, üçüncü sınıf sonunda 2.00 ve 4 üncü sınıf sonunda 2.00’ın altında olan öğrenci bir üst sınıftan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2013

28559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

8/3/2015

29289

3-

28/1/2017

29962