3 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30143

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI,

TAM ZAMANLI ORTAOKUL VE LİSE DEVRESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/1994 tarihli ve 22070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı, Tam Zamanlı Ortaokul ve Lise Devresi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 4/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.