2 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30142

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2012 tarihli ve 28500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.