31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10415     Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu (COMSATS)’na Üye Devlet Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10423     Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari ve Cezaî Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10434     Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2017/10438     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2017/10522      1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10475      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar