30 Temmuz 2017 Tarihli ve 30139 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10349   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait “Üsküdar İlçesi Altunizade Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi”nde İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

2017/10424   Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2017/10433   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10437   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2017 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2017/10446   Hatay İli, Payas İlçesi, Karbeyaz Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10453   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10456   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2017/10624   Kuveyt Devleti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Tek Taraflı Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri