29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10429   Denizli İçmesuyu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10444   Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Orta, Hasbahçe, Helvacalı ve Bafracalı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10481   Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10586   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10587   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10588   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10589   Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017/10604   Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2017/10640   Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 28/07/2017 Tarihli ve 2017/702 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—  On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7205-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7209 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/7/2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) yayımlanmıştır.