29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/289

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı (38065) Şaban YILMAZ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

28/07/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Abdulhamit GÜL

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/290

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (41010) Cengiz ÖNER’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

28/07/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Abdulhamit GÜL

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı