26 Temmuz 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik

—  Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2017/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

––  Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-24)

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/29085 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/36550 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/22302 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/25923 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri