26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30135

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (MHG/2017-24)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2610 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No:237/B Bağlar-Diyarbakır adresinde bulunan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ek için tıklayınız.