25 Temmuz 2017 Tarihli ve 30134 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/11)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/12)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/13)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/14)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/15 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/83 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/16 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/17 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/18 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/19 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


25/7/2017 tarihli ve 30134 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.