25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/13

İşyeri                  :  Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.

                               Manisa OSB Keçiliköy Mah. 50. Yıl Cad. No:10

                               Yunusemre/MANİSA

SGK Sicil No      :  0025400.045

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede işçilerin ağırlıklı olarak reçine, serter (katalizör), izolasyon plakaları, besleyici gömlek, döküm toz ve boyası üretimi işine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.