25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/11

İşyeri                  :  Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

                               Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sk. No:39 Bahçelievler/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1060053.067, 1047727.067

Tespiti İsteyen   :  Enerji-Sen Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Kuzyaka Mah. Bakacak Sk. No:1 Çatalağzı/ZONGULDAK adresindeki 1060053.067 SGK sicil no’lu işyerinde elektrik enerjisi üretildiği, çalışanların ağırlığının elektrik enerjisi üretimiyle bağlantılı işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda,

Cumhuriyet Mah. Büyükağız Sk. Muslu/ZONGULDAK adresindeki 1047727.067 SGK sicil no’lu işyerinde yurt dışından dökme gemilerle gelen demir ve kömür cevherlerinin limandaki vinçler yardımıyla indirilip stoklandığı, limanda işverenliğe ait olan elektrik üretim tesisi dışında farklı tüzel kişiye de liman hizmeti verildiği, işçilerin de liman hizmetine özgü işlerde çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.