23 Temmuz 2017 Tarihli ve 30132 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Savunma Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri