22 Temmuz 2017 Tarihli ve 30131 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-96 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/07/2017 Tarihli ve 7433 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/07/2017 Tarihli ve 7434 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri