21 Temmuz 2017 Tarihli ve 30130 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10376   Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10377   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Sözkonusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10396   Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAǒın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/47)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAǒın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/48)

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

—  Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/28)

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

—  Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/9 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/10 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/11 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/12 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/13 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/14 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve E: 2017/2, K: 2017/3 Sayılı Kararı

—  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 09/06/2017 Tarihli ve E: 2016/3, K: 2017/4 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri