20 Temmuz 2017 Tarihli ve 30129 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10472  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmeti İşlerine Ait Her Türlü Araç, İş Makinası, Kule, Gemi, Diğer Her Türlü Ekipman, Malzeme, Sondaj Park Sahalarının ve Müştemilatının, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Akdeniz Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/4 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/5 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/6 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/7 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/8 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/920 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/10405 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


20/7/2017 tarihli ve 30129 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.


Tıklayınız


20/7/2017 tarihli ve 30129 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.