20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :  2017/10

İşyeri                  :  Benim Filom Makina ve Araç Kiralama San. Tic. A.Ş.

                               Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:35-37

                               Salıpazarı Beyoğlu/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1379056.034, 1101599.034

Tespiti İsteyen   :  Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Benim Filom Makina ve Araç Kiralama San. Tic. A.Ş.’ye ait İçerenköy Mah. Çayır Cad. Partaş Center No: 1/4 Kat: 18 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki 1379056.034 SGK sicil no’lu işyerinde ve Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:35-37 Salıpazarı Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 1101599.034 SGK sicil no’lu işyerinde bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasing işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Benim Filom Makina ve Araç Kiralama San. Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.