19 Temmuz 2017 Tarihli ve 30128 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

—  Nurettin CANİKLİ’den Boşalan Başbakan Yardımcılığına Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ’ın, Numan KURTULMUŞ’tan Boşalan Başbakan Yardımcılığına Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK’ın, Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’ten Boşalan Başbakan Yardımcılığına Erzurum Milletvekili Recep AKDAĞ’ın, Veysi KAYNAK’tan Boşalan Başbakan Yardımcılığına Bursa Milletvekili Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun, Bekir BOZDAĞ’dan Boşalan Adalet Bakanlığına Gaziantep Milletvekili Abdulhamit GÜL’ün, Mehmet MÜEZZİNOĞLU’ndan Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ankara Milletvekili Jülide SARIEROĞLU’nun, Akif Çağatay KILIǒtan Boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına Rize Milletvekili Osman Aşkın BAK’ın,  Faruk ÇELİK’ten Boşalan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref FAKIBABA’nın, Nabi AVCI’dan Boşalan Kültür ve Turizm Bakanlığına Ordu Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un, Fikri IŞIK’tan Boşalan Milli Savunma Bakanlığına Giresun Milletvekili Nurettin CANİKLİ’nin, Recep AKDAĞ’dan Boşalan Sağlık Bakanlığına Samsun Milletvekili Ahmet DEMİRCAN’ın Atanmalarına Dair Tezkere